Weltwaerts Program

Weltwärts Program – razvojni politički volonterski servis Njemačkog ministarstva za saradnju (BMZ). BMZ je od 2008. godine pokrenuo novi program volonterskog servisa koji omogućava mladim ljudima starosne dobi od 18 do 28 godina iz Njemačke da rade volontersku službu u nekoj od razvojnih zemalja svijeta. Cilj programa je da godišnje omogući volontersku službu za oko 10.000 mladih ljudi, a u tome im uveliko pomažu njemačke nevladine organizacije.

"Omladinski Centar - Jajce" je partner u ovom programu od 2009. godine. Volonteri weltwaerts programa u OC Jajcu mogu biti angažovani u sljedećim aktivnostima:

  • asistencija na organizaciji i realizaciji međunarodnih projekata razmjene (workcamp i sl.);
  • organizovanje večernjih programa sa i za djecu i mlade;
  • rad u lokalnom omladinskom časopisu.

Naziv projekta: Rad sa djecom i mladima u Bosni i Hercegovini

Cilj rada sa djecom i mladima je da se da podrška njihovom društvenom razvoju (jezični kursevi, kompjuteri, ples i teatar). U Bosni vlada veliki stepen nezaposlenosti i siromaštva a dobro obrazovanje pruža im mogućnost bolje perspektive. Volonter može uz upoznavanje kulture i načina života jedne balkanske države, upoznati i osnove lokalnog i međunarodnog rada sa mladima.

Volonter/ka bi trebao biti kreativan, angažovan i tolerantan te u stanju sam da izvršava zadatke i da je spreman na rad u timu. Iskustvo u radu sa djecom i mladima je od znatne prednosti, dok su veoma dobrodošli dobro poznavanje rada na računaru, mogućnost podučavanja stranog jezika te sposobnost moderiranja plesa ili teatra ili novina.

Friedenskreis Halle e.V. - Germany

Evangelische Jugend Nürnberg

Schweizer Helsinki Vereinigung - Suisse

I-Peicc Montpellier - France

Jajce Municipality

Rämibühl Zürich - Suisse

RB zurich

TEKUĆI RAČUN

Naziv banke: UniCredit Bank d.d.
Broj računa: 3383602241378698

DEVIZNI RAČUN

UG “Centar za obrazovanje i druženje"
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3383 6048 4137 9017

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak
Administracija: 10:00 - 14:00
Programski dio: 17:00 - 20:00