(T)Ko smo mi?

"Centar za Obrazovanje i Druženje" (skraćeno "COD") je nevladina, nepolitička, nereligijska i multietnička omladinska organizacija. Osnovna misija organizacije je promovisanje, podrška i rad djece i omladine u lokalnoj zajednici. U našoj organizaciji imamo 6 angažovanih lokalnih saradnika/ca (menadžer, administratorica, koordinatorica međunarodnih projekata, menadžer projekta Jajce Press, assitenciju na projektu Jajce Press, dva programska menadžera), 4 programska moderatora/ice i u toku godine 2 ili više međunarodnih volontera.

Sedmično naše programe posjećuje oko 60 osoba. Naše osoblje je sastavljeno od osoba različitih starosnih dobi, spola, etničke i vjerske pripadnosti čime pokazujemo da različitost u našem društvu doprinosi boljem međuljudskom razumijevanju i saradnji.

"COD" organizuje razne seminare, radionice, višednevne škole, kurseve za djecu i mlade, osniva klubove i sekcije u svrhu boljeg i angažovanijeg uvezivanja mladih u životne i društvene tokove. Centar je otvoren svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 9.oo do 15.oo i od 17.oo do 2o.oo sati. Prostorije centra se nalaze u Jajcu, ulica Kralja Tvrtka 5/1 i naselju Bare.

"Centar za Obrazovanje i Druženje" je do sada organizovao i nudi:

  • kurseve (kompjuterski, gitara, jezični),
  • klubove (kompjuterski, internet, stolnoteniski, brakedance, debata),
  • sekcije (nogometna, košarkaška, odbojkaška, plesna, muzička, fotografska, likovna, novinarska),
  • radionice (dječja, novinarska, kompjuterska, muzička),
  • stručna edukacija (seminari, radionice, radni kampovi, sastanci),
  • posebne programe (manifestacija na malom jezeru, koncerti ozbiljne i zabavne muzike, pozorišne predstave, izleti, roštiljade, turniri, akcije čišćenja okoline, okrugli stolovi),
  • projekte (lokalni časopis Senzor, omladinski turizam Jajce, međunarodni susreti mladih i volonterski servisi).

Friedenskreis Halle e.V. - Germany

Evangelische Jugend Nürnberg

Schweizer Helsinki Vereinigung - Suisse

I-Peicc Montpellier - France

Jajce Municipality

Rämibühl Zürich - Suisse

RB zurich

TEKUĆI RAČUN

Naziv banke: UniCredit Bank d.d.
Broj računa: 3383602241378698

DEVIZNI RAČUN

UG “Centar za obrazovanje i druženje"
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA39 3383 6048 4137 9017

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak
Administracija: 10:00 - 14:00
Programski dio: 17:00 - 20:00